Formularz zgłoszenia na szkolenieEgzamin ECB EFCB 3ETermin: 22.06.2024

Wypełnij poniższy formularz
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest niezbędne. Szczególnie ważną informacją jest e-mail uczestnika, na który zostanie wysłana ankieta do uzupełnienia podstawowych danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Po wypełnieniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany dokument, który otrzymasz na swój adres mailowy. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie dokumentu przez osobę upoważnioną, przystawienie pieczątki firmowej. Dokument należy przesłać do WIB: e-mailem (skan) na adres szkolenia@wib.org.pl lub pocztą na adres Warszawski Instytut Bankowości, 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8.
UCZESTNIK/ UCZESTNICY:
Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości zgodnie z Polityką prywatności WIB.

Uczestnik 1

Płeć *:

Imię: *

Nazwisko: *

E-mail: *

Stanowisko:

Firma: (osoby prywatne wpisują: P) *

Telefon:

Aktywuj zgłoszenie: *


Uczestnik 2

Płeć: *

Imię: *

Nazwisko: *

E-mail: *

Stanowisko:

Firma: (osoby prywatne wpisują: P) *

Telefon:

Aktywuj zgłoszenie: *


Uczestnik 3

Płeć: *

Imię: *

Nazwisko: *

E-mail: *

Stanowisko:

Firma: (osoby prywatne wpisują: P) *

Telefon:

Aktywuj zgłoszenie: *


Uczestnik 4

Płeć: *

Imię: *

Nazwisko: *

E-mail: *

Stanowisko:

Firma: (osoby prywatne wpisują: P) *

Telefon:

Aktywuj zgłoszenie: *


ZGŁASZAJĄCY:
Płeć *

Imię: *

Nazwisko: *

E-mail: *

Stanowisko:

Firma:

Telefon:

Fax:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Warszawskiego Instytutu Bankowości na ww. adres mailowy. *
PODSUMOWANIE ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie na szkolenie: Egzamin ECB EFCB 3E


ZGŁOSZONYCH OSÓB: (Liczba zgodna z zaznaczonymi polami Aktywuj zgłoszenie)

Potwierdzam opłatę kosztów uczestnictwa: 528.46 zł - zł netto plus 23% VAT (650,00 brutto) Odpłatność obejmuje opłatę za egzamin, możliwość przystąpienia do jednej poprawki w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu oraz wydanie certyfikatu EFCB 3E. Należność należy wpłacić na rachunek ING Bank Śląski SA - 93 1050 1038 1000 0023 2887 9727. (za jednego uczestnika):
Lista rabatów znajduje się w "Warunki uczestnictwa w kursach otwartych realizowanych w ramach WIB - Centrum Kształcenia Praktycznego".
W przypadku przysługiwania rabatu zostanie on uwzględniony, a informację prześle Opiekun Szkolenia wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

* Akceptuję "Warunki uczestnictwa w kursach otwartych realizowanych w ramach WIB – Centrum Kształcenia Praktycznego"
DANE DO FAKTURY:
Nazwa płatnika: *

NIP: (wypełnia firma) *

Ulica (z numerem): *

Kod pocztowy: *

Miejscowość: *


ADRES DO WYSYŁKI FAKTURY: *
UWAGI:Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, zwana dalej WIB. W sprawie danych można się skontaktować pod adresem rodo@wib.org.pl Państwa dane osobowe są przetwarzane przez WIB w celu wykonania umowy o szkolenie, w celu archiwizacji oraz w celu marketingu o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Podstawą prawną jest zawarta umowa, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz udzielona zgoda. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane uprawnionym organom. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Państwa dane będą przechowywane w WIB przez okres ustalony przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez WIB, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania szkolenia.

W przypadku kłopotów z wypełnieniem formularza zadzwoń: 22 826 99 24, 22 826 81 35 lub napisz admin@wib.org.pl